Bài Giảng Tuần Mùa Giáng Sinh A

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Tư – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Năm – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Sáu – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Bảy – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này