Bài Giảng Tuần Lễ Giáng Sinh A

Lễ Đêm Giáng Sinh A – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Lễ Kính Thánh Stêphanô – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Lễ Kính Các Thánh Anh Hài – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Năm Bát Nhật GS- Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Sáu Lễ Thánh Gia – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này