Audio Mẹ đến lần cuối

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR chuyển dịch Về các vấn đề hiện ra, mặc khải tư, v.v…, không bao giờ giáo hữu bị bó buộc phải tin. Trong những vụ chính đáng, Giáo Hội sẽ để thời gian – … đọc tiếp