Suy Diễn Kinh Mân Côi

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tại sao Giáo Hội Công giáo cỗ võ đọc Kinh Mân Côi ? Thưa, vì Kinh Mân Côi là lệnh truyền bởi Đức Mẹ. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là gì ? Thưa, … đọc tiếp