Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Hay Nhất – P1

Danh Sách Bài Hát:
1. Lời Giới Thiệu (Album Lòng Chúa Xót Thương) – Lm. JB Nguyễn Sang
2. Cầu Xin Chúa Thánh Thần – Lm. JB Nguyễn Sang
3. Thông Điệp Lòng Thương Xót – Đang Cập Nhật
4. Bài Ca Thống Hối – Lm. JB Nguyễn Sang
5. Ý Chỉ Tuần Cửu Nhật – Lm. JB Nguyễn Sang
6. Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính – Lm. JB Nguyễn Sang
7. Lần Chuỗi Thương Xót – V.A
8. Lòng Thương Xót Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
9. Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
10. Đọc Lời Chúa, Chia Sẻ Lời Chúa, Cầu Nguyện – Lm. JB Nguyễn Sang
11. Trong Trái Tim Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
12. Kinh Cầu Lòng Thương Xót Của Chúa – V.A
13. Trái Tim Nhân Hậu – Lm. JB Nguyễn Sang
14. Lời Tận Hiến – V.A
15. Mẹ Là Bóng Mát – Lm. JB Nguyễn Sang
16. Kinh Cám Ơn, Kinh Trông Cậy – V.A
17. Ban Phép Lành – Lm. JB Nguyễn Sang
18. Tín Thác Vào Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang .

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này