Audio giải đáp thắc mắc: Ý nghĩa phụng vụ, ăn chay, dự Thánh Lễ, xưng tội…

Thứ Bảy ngày 09-05-2015

Lm. Phêrô Lê Thanh Quang phụ trách trên cầu nguyện online
Lòng Thương Xót Chúa – Mẹ Medju

Mọi thắc mắc xin email về:  ltxchua3pm.memedju@yahoo.com

 1. Ý nghĩa phụng vụ trong năm.
 2. Làm sao ăn chay được dễ dàng?
 3. Cầu nguyện 3 giờ mỗi ngày như thế nào?
 4. Chúa ở khắp mọi nơi, vậy có cần phải tới Nhà Thờ dự Thánh Lễ mỗi ngày không?  Và xưng tội trực tiếp với Chúa thay vì qua Linh Mục được không?
 5. Làm sao để tham dự Thánh Lễ cho trọn?
 6. Bỏ Thánh Lễ Chúa Nhật vì kế sinh nhai có phạm tội trọng không?
 7. Đi hành hương có ý nghĩa gì?
 8. Ăn mặc như thế nào khi vào Nhà Thờ?
 9. Tại sao không có giờ Chầu Thánh Thể 24giờ tại một số Nhà Thờ?
 10. Thiên Chúa vô hình thì làm sao thấy sự sáng láng của Chúa?
 11. Cách tính niên lịch.

>> Download mp3

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này