Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Quyết định trên đây được công bố trong sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao đăng trên báo Quan Sát Viên Rôma của Tòa Thánh.Sắc lệnh khẳng định rằng ơn toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho những tín hữu nào trong ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh tức là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa tại bất kỳ nhà thờ nào có lòng quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi kể cả tội nhẹ và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh lòng từ bi Chúa hay ít là đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính cùng với sự kêu cầu Chúa Giêsu từ bi trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa được trưng bày công khai hoặc giữ trong nhà tạm.

Tóm Tắt ÂN SỦNG TUYỆT VỜI CHO NHỮNG AI ĐỌC CHUỖI KINH LÒNG THƯƠNG XÓT:

** Khi đang cầu nguyện bằng chuỗi Kính Lòng Thương Xót, tôi (faustina) thấy vị thiên thần trở nên bất lực: không thể thực hiện án phạt Công Thẳng xứng với tội lỗi thế giới. (474)

 • Giải hòa với Thiên Chúa và khẩn nài được Lòng CHUA Xót Thương. (714)
 • Đem nhân lọại đến gần Cha hơn. (929)
 • Nhận được Lòng Thương Xót bao la trong gìơ lâm tử. (687)
 • Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ƠN CỨU ĐỘ. (687)
 • Một tội nhân dù chai đá , cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. (687)
 • Ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh, Lòng Thương Xót sâu nhiệm của Cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. (848)
 • mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này. (Faustina cầu được mưa trong 3 tiếng ).
 • Hãy cổ động đọc chuỗi kinh… Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. (1128)
 • Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giò chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. (1541)
 • Đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách Thẩm Phán chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành. (1541)

TRỢ GIÚP NGƯỜI HẤP HỐI.

 • Faustina chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì benh nhan đã tắt thở trong niềm bình an lạ thường. (810)
 • “ Trong gìơ chết của họ, Ta sẽ bao bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của Ta. (811)
 • Hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân xá cũng giống như thế. 205
 • Khi chuỗi kinh này đuợc đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống , lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy và Lòng Thương Xót sâu thẳm dịu dàng của Ta sẽ động lòng vì cuộc Thương Khó bi thảm của Con Ta.
 • Faustina đoc chuỗi kinh.., đặt tượng thánh giá lên ngực người hấp hối và cầu… Anh ta ra đi một cách an lành. (1035)
 • Khi bắt đầu đọc chuỗi kinh, tôi (Faustina) nhìn thấy một người đang hấp hối trong cơn vật vã kinh hồn. Thiên Thần bản mệnh …ra sức bảo vệ, nhưng đành bất lực với nỗi khốn nạn dữ dằn của ông ta. Một bầy qủy đông đúc chực sẵn… Nhưng trong lúc đọc kinh tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như trong bức hình. Những luồng sáng từ trái tim Người chiếu ra bao phủ lấy người bệnh, và lũ ngụy thần tăm tối hỏang hốt tháo chạy. Người bệnh an lành trút hơi thở cuối cùng. Khi choàng tỉnh, tôi hiểu ra chuỗi kinh quan trọng chừng nào đối với những người hấp hối. Nó làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. (1565)
 • Người hấp hối được hoan hưởng an bình và đã nghỉ yên trong Chúa, lòng đầy tin cậy. (1798)

(1798) Bỗng tôi (Faustina) thấy mình ở trong túp lều , nơi đó có một người đàn ông cao niên đang hấp hối giữa cơn vật vã đau đớn. Chung quanh giường là các thân nhân thương khóc. Ngoài ra, còn có một bầy quỉ dữ đen đủi. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, bọn qủy thần tăm tối liền tháo chạy, vừa rít lên giận dữ đe dọa tôi. Người hấp hối được hoan hưởng an bình và đã nghỉ yên trong Chúa, lòng đầy tin cậy.

Chúa Giêsu truyền cho tôi (Faustina) làm: tuần cửu nhật trước lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôn nhận tình thương của Người …Chúa phán:

“Để mọi linh hồn ca tụng Lòng Nhân Lành của Cha. Cha khao khát lòng tín thác từ các thụ tạo của Cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác vào Lòng Thương Xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha”

>> Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa

Chia sẻ Bài này:

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này