Lửa không hề tắt

SUY NIỆM VỀ SỰ CHẾT

Thưa quý vị, thưa các bạn, Lửa là một trong nhu cầu của sự sống. Vì vậy, lửa rất cần thiết cho sự sống con người trần gian . Dù tin hay không , đây vẫn là chân lý. Chân lý thì không thể phủ nhận.

Théo đó, con người nhân thế, tồn tại sự sống, dù cho thiếu thốn tiện nghi, nhưng không thể thiếu lửa. nhưng, kỳ thực , lửa cũng mang lại “sự chết”, bởi vì, khi “lửa” không được điều tiết, hay không được khống chế, mặc nhiên, khi ấy, lửa đem lại sự chết.

Như vậy, lửa trần gian hữu hình, vừa mang lại sự sống cho con người, vừa mang lại sự chết cho họ. Hằng ngày, nếu muốn có lửa, chúng ta phải bỏ tiền ra mua, kỳ thực là chúng ta mua thứ chất đốt, chất cháy, chứ không phải mua lửa.

Khi chúng ta chết, lửa cũng là tác nhân giúp cho việc mai táng chúng ta. Tác dụng chính của Lửa là “thiêu đốt”, lửa đốt cháy tất cả tùy theo nhiệt độ của từng loại mà được thiêu hủy. Lửa cũng có cấp độ, mà người ta gọi là “ nhiệt độ” của nó.

Như vậy, cái gì có hữu hình, thì mặc nhiên có vô hình, từ đó, chúng ta hiểu được có “Lửa siêu nhiên”, là “Lửa không hề tắt”. Lửa hữu hình là lửa có thời hạn, dù có trận cháy nào, hoặc có ngọn lửa nào ở trần gian đều được giập tắt. Có những ngọn lửa nhân tạo, người ta cứ châm thêm chất cháy cho nó liên tục, như ngọn lửa Olympic của Thế vận Hội. nhưng, những lúc cần ngưng nghĩ, người ta cũng ngừng cho nó cháy.

Như vậy, “Lửa không hề tắt” mặc nhiên không ở giữa thế trần, mà ở nơi cần đến nó, đó là “nơi thanh luyện”, Thanh luyện tạm thời và thanh luyện vĩnh hằng.

Lửa không hề tắt là “Lửa” nói trong Thánh Kinh, không phải là tự nghĩ ra để “hù dọa” nhân thế, mà là “Lửa tình yêu”, “Lửa siêu nhiên” là nơi “thiêu đốt” , những kẻ không có niềm tìn vào Thiên Chúa. Lửa ấy không hề tắt , bởi vì, lửa ấy là “LỬA HUYỀN SIÊU” , Lửa mà tình yêu Thiên Chúa qua Đức Kitô, thôi thúc, hầu thanh luyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, cũng la 2hong62 ân sau cùng cho thế nhân.

Vì sự tạo dựng bởi Thiên Chúa không phải là sự vô ích cho nhân thế tội lỗi muốn làm gì thì làm, mà là một sự trả lẽ” CÔNG BÌNH TUYỆT ĐỐI”, nơi Đấng Tạo Thành, Đấng vĩnh hằng duy nhất. Vì tất cả, sẽ chỉ là “Phàm Nhân “ mà thôi, dù là các thánh.

Vì vậy, phải có một “NGỌN LỬA TUYỆT ĐỐI” , dù nhân thế tin hay không ? Đó là “LỬA KHÔNG HỀ TẮT”. Vì mặc nhiên, có linh hồn bất tử, thì phải có lửa bất tử, dù cho học thuyết của vị thánh nầy, thánh kia, có nói về “lửa” LUYỆN HÌNH , hay HỎA NGỤC, chỉ là thuyết tượng trưng đi chăng nữa, nhưng bản thân con vẫn “xác quyết” rằng : Có “LỬA KHÔNG HỀ TẮT”.

Lửa không hề tắt, đồng thời , cũng chính là “TÌNH YÊU” duy nhất, vô biên của Thiên Chúa là Cha toàn năng.

Lửa ấy vẫn THANH LUYỆN hằng ngày trên trần thế và trong chốn Luyện Hình, sau cùng là HỎA LÒ, nơi thanh luyện mãi mãi, dành cho những kẻ “TỰ KIÊU “.

Như vậy, “LỬA HUYỀN SIÊU”, hay “ LỬA KHÔNG HỀ TẮT”, biểu hiện uy quyền và tình yêu BẤT BIẾN của Thiên Chúa là Cha Toàn Năng.

Xin cho những ai chưa từng nghe nói về “LỬA” nầy, được Thánh Thần soi sáng, thúc giúc, hầu nhận biết và xác tín , để mưu ích cho chính họ và tha nhân./. Amen

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc các linh hồn, xin cho những người đang sống biết ý thức về “ LỬA HUYỀN SIÊU”, hầu nơi họ cháy lên ngọn “LỬA TÌNH YÊU” bởi Thánh Thần Chúa, để mai này, họ được bớt đi “ LỬA KHÔNG HỀ TẮT” nơi thanh luyện tạm thời hoặc đời đời./. Amen

Xin nhờ đoạn chia sẻ nầy, để cầu nguyện cách đặc biệt cho Các Đẳng Linh Hồn trong chốn luyện hình, nhất là những linh hồn vắng lời cầu nguyện. Mong thay.

Tháng Các Linh Hồn 2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này